Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine (edasijõudnud) (1 päev)

Koolitusele on oodaud kõik tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutusoskuste täiendamisest huvituvad isikud, kes on omandanud arvutikasutuse põhitõed ning kellel on olemas MS Excel baastaseme teadmised ja oskused või kasutuskogemus. Koolituse eesmärgiks on omandada olulisi teadmisi ja oskusi arvutustabeliga seotud mõistetest ning keerukamate tabelite koostamisest ja tabelarvutuse ülesannete lahendamisest tabelitöötlusrakenduses (MS Excel). 

Koolituse lõpuks õppija teab põhilisi arvutustabelitega seotud mõisteid ning oskab:

  • kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone, sh. olulisemaid finantsfunktsioone;
  • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
  • analüüsib suuri tabeleid, koostades nendest liigendtabeleid (PivotTable);
  • koostab keerukamaid arvutusi, konsolideerib andmeid erinevatest tabelitest;
  • oskab läbi viia mõjuanalüüsi, sihtotsingut ja stsenaariumite arvutust.

Koolituse lektoriks on Märt Murd.

Koolituse hind on 159 eurot (käibemaksu ei lisandu).

Tutvu õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise põhimõtetega siin>>

Registreeru koolitusele:

Privaatsustingimused

* Koolitusi pakub Debit Koolitused OÜ. Debit Koolitused OÜ on esitanud majandustegevusteate Eesti Hariduse Infosüsteemis ning Debit Koolitused OÜ-le tasutud õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse, et saada antud summalt tulumaksu tagastust (Tulumaksuseadus § 26).