Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine – õpipoisist meistriks (2 päeva)

Koolitusel osalema on oodatud kõik tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutusoskuste omandamisest huvituvad isikud, kes on omandanud arvutikasutuse põhitõed. Koolituse eesmärgiks on omandada olulisi teadmisi ja oskusi arvutustabeliga seotud mõistetest ning keerukamate tabelite koostamisest ja tabelarvutuse ülesannete lahendamisest tabelitöötlusrakenduses (MS Excel). Koolitus ühendab endas baastaseme ja edasjõudnute taseme 1 päevased koolitused.

Koolituse lõpuks õppija teab põhilisi arvutustabelitega seotud mõisteid ning oskab:

  • koostada ja kujundada tabeleid, teha neist vajalikke väljatrükke;
  • tunneb andmetüüpe MS Excelis ja oskab neid muuta;
  • kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone;
  • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
  • analüüsida suuri tabeleid
  • kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone, sh. olulisemaid finantsfunktsioone;
  • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
  • analüüsib suuri tabeleid, koostades nendest liigendtabeleid (PivotTable);
  • koostab keerukamaid arvutusi, konsolideerib andmeid erinevatest tabelitest;
  • oskab läbi viia mõjuanalüüsi, sihtotsingut ja stsenaariumite arvutust.

Koolituse hind on 299 eurot (käibemaksu ei lisandu).

Tutvu õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise põhimõtetega siin>>

Registreeru koolitusele:

Privaatsustingimused

* Koolitusi pakub Debit Koolitused OÜ. Debit Koolitused OÜ on esitanud majandustegevusteate Eesti Hariduse Infosüsteemis ning Debit Koolitused OÜ-le tasutud õppemaks on võimalik kanda tuludeklaratsioonil koolituskuludesse, et saada antud summalt tulumaksu tagastust (Tulumaksuseadus § 26).